Privacy

Ons privacybeleid heeft als doel u een uitstekende service te verlenen met maximale waarborgen voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In deze privacyverklaring verduidelijken we welke informatie we over u verzamelen,
waarvoor we die informatie gebruiken en aan wie we deze informatie doorgeven.
Tevens vindt u welke rechten u heeft en hoe deze kan uitoefenen.

Het beheer van uw gegevens valt onder de Europese wetgeving , nl. de GDPR ofwel AVG 2016/679 van 27/4/2016.
Contactgegevens :
BVBA dierenarts Leysen Elsy
Deuzeldlaan 87
2900 Schoten
03/645.26.43
BE 0881 274 395
dierenarts.leysen@telenet.be

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel een efficiënt klantenbeheer
(administratie, patiëntenzorg, opvolging, verkopen, geneesmiddelenadministratie en het verzenden van gepersonaliseerde informatie.

Wij vragen van u minimaal uw volledige naam , adresgegevens, telefoonnummer en alle relevante gegevens over uw huisdier
(diersoort, ras, leeftijd, roepnaam, chip of tatouage, gesteriliseerd of niet, uiterlijke kenmerken en medische voorgeschiedenis ),
deze gegevens worden opgeslagen in een electronisch patiëntendossier. Dit wordt aangevuld met onze eigen bevindingen van het medisch onderzoek.

Uw gegevens zijn in dit kader vooral bedoeld om u te kunnen contacteren.
Bovendien zijn uw gegevens ook wettelijk noodzakelijk .

Het FAVV ziet er op toe dat de aankoop van voorschriftplichtige medicatie traceerbaar is.
Naast identificatie wordt ook het lotnummer opgeslagen,
zodat we u persoonlijk op de hoogte kunnen brengen als bepaalde loten medicatie worden teruggeroepen.

Uw gegevens worden ook gebruikt om te voldoen aan de fiscale wetgeving en om controle door de “Orde der dierenartsen”mogelijk te maken.

Bij openstaande rekeningen kunnen de klantengegevens,
inclusief facturatiegegevens doorgegeven worden aan een derde partij die zorgt voor de inning hiervan.

Het is mogelijk dat bij het opmaken van voedingsadvies voor uw huisdier de klantgegevens worden doorgegeven aan een derde partij.

Het surfgedrag op onze website wordt bijgehouden door Google Analytics, deze gegevens kunnen buiten de EU worden opgeslagen
maar zijn beschermd via het Privacy Shield Framework.

De persoonsgevens worden enkel aan derden doorgegeven als dit nodig is voor efficiënte patiëntenzorg en worden dan beschermd via een “verwerkersovereenkomst”.

De persoonsgegevens worden ook doorgegeven, indien van toepassing, aan een extern laboratorium.
De gedeelde gegevens zorgen voor een correcte verwerking van de resultaten.
Het labo zal voor het uitvoeren van deze testen de factuur rechtstreeks aan u richten.

Als u op doorverwijzing van een collega bij ons op consult komt, verschaffen wij de collega een kopie van onze bevindingen.
U kan ons op ieder moment vragen uw dierenarts geen verslagen te sturen.

Honden en katten moeten geïdentificeerd zijn met een microchip, wij zijn verplicht het chipnummer, samen met uw gegevens,
aan de door de overheid aangeduide beheerder van de databank.

In uitzonderlijke gevallen hebben wij de verplichting uw gegevens door te geven aan bevoegde controle-instanties in het kader van onze meldingsplicht.

Indien u ooit opteert voor individuele crematie van uw huisdier, nemen wij contact op met een erkend crematorium, waarmee u zelf een overeenkomst afsluit.

Wij besteden onze boekhouding uit aan een erkende accountant, noodzakelijkerwijs worden de facturen met uw gegevens gedeeld.
Het boekhoudkantoor is in regel met GDPR.

De klant heeft steeds het recht op een volledige weergave van zijn persoonsgegevens en kan deze laten verbeteren
of verwijderen door een mail te sturen naar dierenarts.leysen@telenet.be.

Indien we onderling niet tot een akkoord kunnen komen over de verwerking van uw gegevens, kan u een klacht indienen,
kan dit bij de “Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” via commission@privacycommission.be.

Buitensporige verzoeken kunnen worden gefactureerd of afgewezen.

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig om aan de wettelijke vereisten te voldoen.