Microscopie

De microscoop gebruiken we voor het stellen van diagnoses bij huidproblemen en oorontstekingen.
Ook om tumoren verder te onderzoeken wordt vaak eerst een aspiratiebiopt genomen
om de eventuele chirurgische ingreep beter te kunnen plannen.