Hospitalisatie

Indien uw dier ernstig ziek is, kan hospitalisatie noodzakelijk zijn
omdat we zo de beste zorgen kunnen toedienen.

We beschikken over een comfortabele hospitalisatie-ruimte waar de dieren
voor kortere of langere tijd kunnen verblijven.
We maken gebruik van een infuuspomp met alarm zodat we
op een betrouwbare manier vocht kunnen toedienen.

In geval van een meerdaags verblijf houden we u telefonisch op de hoogte
van de gezondheidstoestand van uw dier.